Skip to content

O nas

gathering friends fun disability 7057793
couple elderly retirement 7793079

Lata doświadczeń

Misja i Wizja

Uniwersalne Miasto to platforma, której głównym celem jest tworzenie przestrzeni bez barier dla wszystkich mieszkańców. Dążymy do tego, aby każdy aspekt życia miejskiego był dostępny dla osób niepełnosprawnych, promując równość i integrację społeczną. Wierzymy, że miasto przyjazne osobom niepełnosprawnym jest miastem przyjaznym dla wszystkich – miejscem, gdzie różnorodność jest ceniona i celebrowana.

Nasza wizja to miasto, gdzie każdy bez wyjątku ma równy dostęp do zasobów, usług i możliwości. Pracujemy nad tym, aby zlikwidować fizyczne, społeczne i cyfrowe bariery, które na co dzień napotykają osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Uniwersalne Miasto to także przestrzeń do wymiany doświadczeń, gdzie każdy może podzielić się swoimi sukcesami oraz wyzwaniami, na jakie napotyka w codziennym życiu.

Rozwój

Rozwój

Przyszłość

Przyszłość

Wsparcie

Wsparcie

Działalność i Zespół


Na naszej platformie skupiamy się na ciągłej aktualizacji informacji o dostępności i możliwościach, które miasto oferuje. Od przystosowanych przestrzeni publicznych po specjalistyczne wydarzenia i inicjatywy. Zespół Uniwersalne Miasto to grupa ekspertów z różnych dziedzin: od urbanistów i architektów po pracowników socjalnych i specjalistów ds. dostępności. Każdy członek zespołu przyczynia się do realizacji naszej misji, wnosi swoją wiedzę i pasję.

Nasze działania nie ograniczają się tylko do platformy internetowej. Organizujemy warsztaty, szkolenia i seminaria dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin, jak również dla przedsiębiorców i urzędników, aby zwiększać świadomość na temat potrzeb i praw osób niepełnosprawnych. Staramy się, aby każde wydarzenie było w pełni dostępne i otwarte dla wszystkich zainteresowanych, co przyczynia się do budowania inkluzji i zrozumienia w społeczeństwie.

friends park friendship 7633698
graffiti disability woman male 1088873

Zaangażowanie i Współpraca


Uniwersalne Miasto działa nie tylko na poziomie lokalnym, ale również nawiązuje współprace z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi. Celem tych partnerstw jest wymiana wiedzy i doświadczeń, które mogą pomóc w tworzeniu bardziej inkluzjwnych społeczności. Dzięki temu jesteśmy w stanie przyczyniać się do globalnego ruchu na rzecz dostępności i równości.

Zachęcamy także lokalne firmy i instytucje do współpracy w ramach naszego programu „Miasto bez barier”. Program ten ma na celu wspieranie organizacji w procesie dostosowywania ich przestrzeni i usług, aby były one bardziej przystępne dla osób niepełnosprawnych. Dzięki temu mieszkańcy zyskują pewność, że ich miasto stale pracuje nad poprawą jakości życia każdego obywatela.

Rozwój i Przyszłość


W Uniwersalne Miasto ciągle poszukujemy nowych rozwiązań i technologii, które mogą ułatwić życie osób niepełnosprawnych. Inwestujemy w badania i rozwój nowoczesnych technologii wspomagających, takich jak aplikacje mobilne, które mogą ułatwić orientację w przestrzeni miejskiej, czy nowoczesne systemy komunikacji dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Mamy nadzieję, że nasza praca przyczyni się do zmiany podejścia do projektowania przestrzeni i usług w sposób, który naturalnie uwzględnia potrzeby wszystkich użytkowników. Naszym celem na najbliższe lata jest stworzenie modelu miasta, który będzie wzorem dostępności i inkluzji, inspirując inne miasta i społeczności do naśladowania. Uniwersalne Miasto to nie tylko platforma, to ruch na rzecz lepszego, bardziej otwartego świata.