7

Na czym polega grzech pierworodny?

Grzech pierworodny to określenie grzechu Adama i Ewy, pierwszego grzechu ludzkości. Grzech pierworodny polegał na złamaniu Bożego przykazania o niespożywaniu owocu z drzewa poznania dobra i zła. Bóg ustanowił zasady i dał jednostkom możliwość wyboru. Zamierzał, aby ludzie pragnęli przebywać z Nim z własnej woli, a nie dlatego, że byli do tego predysponowani. Adam i Ewa byli kuszeni przez szatana do zdobycia wiedzy, ulegli mu i poszli za pożądaniem oczu, co doprowadziło do ich śmierci. Bóg wygnał ludzi z raju, ponieważ nie chciał, aby mieli udział w drzewie życia i żyli wiecznie. W niebie, blisko Boga, nie ma miejsca na grzech, bo Bóg jest święty. Bóg stworzył świat. Z powodu grzechu śmierć została wprowadzona na świat. Ludzie żyli coraz krócej. Bóg ostrzegł Adama i Ewę, że zginą. Od tego momentu każdy rodzi się ze zepsutą ludzką naturą.

Świat zepsuty grzechem

Dzisiejszy świat różni się od początku właśnie z powodu grzechu. Problemem jest grzech. Od dzieci Adama i Ewy zaczęły się morderstwa, kradzieże i nienawiść. Po zjedzeniu owocu Adam i Ewa zaczęli odczuwać wyrzuty sumienia. Każdy rodzący się człowiek posiada grzeszną naturę, która przejawia się w skłonności do grzechu, złego zachowania. Widać to wyraźnie u dzieci już w wieku 3 lat, które od najmłodszych lat robią rzeczy, których czasem nawet nikt ich nie nauczył: kłamią, oszukują, kradną, zazdroszczą, złoszczą się itp.

Jak zostać zbawionym?

Jeśli ktoś zapyta co to jest zbawienie, słowo to można rozpatrywać na wiele sposobów. Jednym z niebezpieczeństw, jakie Jezus Chrystus może odwrócić, jest zepsuta natura ciała – tzw. Człowiek, który kiedyś był znany jako „nasz staruszek”. Jezus Chrystus przyszedł, aby nas wyzwolić (zbawić) od skutków grzechu pierworodnego, to jest niewola grzechu. Jezus nie począł się z ludzkiej matki, ale z Ducha Świętego. Z tego powodu nie urodził się ze zepsutą cielesną naturą! Jezus nie popełnił żadnego przestępstwa. Nie popełniał przestępstw, nie mordował, nie cudzołożył, nie zniesławiał i nie kłamał jak reszta świata. Dlatego śmierć nie mogła go ujarzmić – musiał powstać z martwych. Musimy się odrodzić, już nie z człowieka „Adama”, ale z Boga: z Jezusa Chrystusa. Możemy odrodzić się poprzez biblijny chrzest w Imię Jezusa Chrystusa (Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego).

Chrzest daje nowe życie

Chrzest daje nowe życie w Panu Jezusie przez Jego Ciało, Ducha Świętego. Ochrzczony otrzymuje zupełnie nową tożsamość dziecka Bożego, członka Ciała Jezusa Chrystusa, dziedzica Królestwa Bożego. Długi, przekleństwa i inne zmartwienia starca zostają wymazane, a do krzyża zostają przybite gwoździe. Przez chrzest wodny „dusza grzechu” zostaje zniszczona i nie ma wolności do grzechu. Może nie jesteś pewien czy biblia jest wiarygodna, ale pamiętaj, ze to fundament wiary. Apostoł Paweł napisał w Liście do Rzymian 6:3-8, że wystarczy nam łaski Bożej i że nie powinniśmy polegać na własnych siłach. Natomiast w Liście do Kolosan (2,11-13) czytamy, że w chrzcie następuje obrzezanie (zrzucenie) grzesznego ciała.

Grzech pierwszego pokolenia można uznać za pokoleniowy. Każdy grzech pokoleniowy jest pomniejszony dla osoby, która narodziła się na nowo z Boga. Ta osoba jest zupełnie nową istotą w sferze duchowej. W tę prawdę trzeba wierzyć wiarą, opartą na Słowie Bożym, które jest prawdą i fundamentem, i wyznawać ją. Chrzest nie zwalnia człowieka z odpowiedzialności za „grzech pierworodny”, ponieważ Bóg nie przypisuje nam grzechów z przeszłości. Chrzest jest duchową śmiercią ciała poddanego grzechowi, zepsutej natury spowodowanej grzechem Adama i Ewy.