System septyczny- na czym polega?

System septyczny może mieć kilka zalet w porównaniu z komunalną instalacją wodno-kanalizacyjną. Na przykład, gdy Twój dom korzysta z własnego, niezależnego systemu septycznego, nie musisz martwić się o awarie lokalnych linii wodociągowych i miesięczne rachunki za ścieki. Jednak wydajność systemu septycznego zależy nie tylko od jego zbiornika i przewodów, ale także od pola odpływowego. Zanim zainwestujesz w system septyczny, musisz zrozumieć, jak działają odpływy, na czym może polegać instalacja i naprawy oraz jakie problemy mogą wpłynąć na wydajność odpływu. Zacznij od przeanalizowania poniższych często zadawanych pytań dotyczących drenażu.

Jak działa pole drenażowe?

Odpływ zapewnia systemowi septycznemu naturalny sposób oczyszczania i usuwania ścieków. Ścieki wypływają z szamba i przepływają perforowanymi rurami do wykopanego obszaru wypełnionego żwirem i innymi porowatymi substancjami. Filtr bio-matowy i bakterie beztlenowe odkażają tę wodę. Oczyszczona woda spływa z pola drenażowego do gleby poniżej, gdzie rozpływa się na szerokim, głębokim obszarze pod ziemią. Z tego powodu możesz również usłyszeć pola drenażowe zwane polami ługowania.

Jak specjaliści od systemów szambo instalują odpływ?

Zanim będziesz mógł zaplanować instalację drenażu, musisz najpierw ustalić, czy Twoja nieruchomość ma odpowiednią glebę, aby w ogóle wspierać system septyczny. Prawo wymaga sprawdzenia przepuszczalności gruntu poprzez przeprowadzenie oceny zwanej testem perkolacji. Jeśli twoja gleba przejdzie ten test, możesz przystąpić do instalacji. Twój instalator drenażu wykona dość rozległe wykopy, nie tylko po to, aby zainstalować szambo i rury, ale także wykopać rowy niezbędne dla żwirowego pola drenażowego. Z tego powodu instalację należy zaplanować przed dodaniem elementów zewnętrznych, takich jak podjazd do nieruchomości mieszkalnej.

Co może pójść nie tak z twoim polem odpływowym?

Po całej pracy, jaką włożono w instalację systemu septycznego i jego drenażu, możesz czuć się szczególnie sfrustrowany, jeśli drenaż zacznie źle się zachowywać. Podstawowe problemy mogą obejmować uszkodzenia lub zatkanie rur drenażowych, ubitą glebę, która nie przyjmuje ścieków, słabą konserwację lub naturalne zużycie. Nieprawidłowo działające odpływy mogą powodować szereg nieprzyjemnych problemów dla systemu septycznego i mienia. Toalety i odpływy mogą działać powoli lub w ogóle przestać działać. Woda stojąca może gromadzić się na polu odpływowym, tworząc silny zapach zgniłego jajka, który wskazuje na obecność nieoczyszczonych ścieków na twojej ziemi.

Jak technicy systemów septycznych radzą sobie z problemami z polami drenażowymi?

Ponieważ te same oznaki problemów, które mogą wskazywać na awarię drenażu, mogą również wystąpić z powodu problemów ze zbiornikiem septycznym lub hydrauliką, warto zaplanować szczegółową kontrolę całego systemu septycznego. Jeśli dreny i szambo wydają się działać, technik będzie szukał problemów w rurach drenażowych i glebie. W niektórych przypadkach pole drenażowe przestaje rozkładać ścieki, ponieważ smar w systemie zmniejszył ilość tlenu, jaką otrzymuje pole drenażowe. Technicy systemów septycznych mogą rozwiązać ten problem, dodając do systemu enzymy, które rozbijają tłuszcz. Jeśli twoje pole drenażowe stało się zbyt gęste, technicy systemu septycznego mogą potrzebować rozbić glebę, aby więcej tlenu mogło przez nią przepływać. Jeśli korzenie drzew zakłócają działanie pola drenażowego, technicy mogą potrzebować wyciąć je z gleby lub zabić. Niektóre problemy związane z drenażem mogą wymagać czegoś więcej niż tylko naprawy. Na przykład, jeśli rury drenażowe doznały nieodwracalnych uszkodzeń, technicy mogą potrzebować wymiany całego zespołu zbiornika i rur. Jeśli rutynowo zużywasz więcej wody, niż jest w stanie obsłużyć obecny szambo i pole ściekowe, może być konieczne zmodernizowanie tych elementów. Dla ułatwienia obsługi samba, polecamy zaopatrzyć się w doskonały wóz asenizacyjny! Nasza firma to najlepszy producent maszyn rolniczych stosownych na każdą okazję!

Kiedy należy zaplanować konserwację zapobiegawczą pola odpływowego?

Nawet jeśli pole drenażowe systemu septycznego wydaje się działać dobrze, zmiany w otaczającej glebie, mechaniczne zużycie i inne problemy mogą z czasem spowodować utratę skuteczności. Typowe problemy obejmują wzrost korzeni drzew w polu drenażowym i zagęszczanie pola drenażowego przez spoczywające na nim ciężkie przedmioty. Zasadniczo należy planować coroczne inspekcje prewencyjne dla zlewni. Wykwalifikowani technicy systemów septycznych wiedzą, jak mierzyć poziom osadu w polu odpływowym i sprawdzać, czy nie ma wczesnych oznak awarii pola odpływowego. Im szybciej naprawisz takie problemy, tym łatwiej zapewnisz dobre funkcjonowanie pola drenażowego.