biblia 9

Jaka jest Rola Maryi w dziele zbawienia?

Postać Maryi, a dokładniej to, jaki powinien być stosunek wierzących do niej, jest kością niezgody miedzy katolikami i protestantami od wieków. W tym artykule postaram się omówić jaka jest rola Maryi w dziele zbawienia na podstawie biblii, która w moim odczuciu jest najlepszym źródłem odniesienia do prawdy o Bogu i zbawieniu.

Maryja w Biblii

Cytaty o Maryi z biblii to łącznie 14 fragmentów dotyczących 8 sytuacji (4 ewangelie powtarzają niektóre opisy). W biblii zdecydowanie najwięcej treści jest o Jezusie Chrystusie – kilkaset fragmentów, co powinno nam dać pierwszą wskazówkę o kogo tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Dużo więcej fragmentów niż o Maryi w Nowym Testamencie znajdziemy również o apostołach Piotrze i Pawle.

Momenty w Biblii, w których pojawia się Maryja:

  • zwiastowanie i narodziny Pana Jezusa
  • Maryja z Józefem przynieśli małego Jezusa do Świątyni
  • Maryja i Józef zgubili młodego Pana Jezusa
  • Maryja z rodziną interweniuje wobec działalności Pana Jezusa
  • wesele w Kanie Galilejskiej
  • nagana Pana Jezusa wobec kobiety chwalącej Maryję
  • przy krzyżu gdy Pan Jezus wskazuje Janowi, aby przyjął ją jako matkę
  • Maryja trwa z uczniami w oczekiwaniu na Ducha Świętego

O czym Biblia nie mówi nic

a) nikt w biblii nie mówi na Maryję „Matka Boża”, „Matka Boska”, „Bozia”. Jest ona nazywana matką Jezusa Chrystusa. Są dwa fragmenty, w których Pan Jezus zwraca się do Maryi, mówiąc”kobieto”.

b) w biblii nie ma mowy o tym, że była zawsze dziewicą. Fragmenty wskazują raczej z bardzo dużym prawdopodobieństwem na to, że miała później inne dzieci.

c) w biblii nie ma nic na temat wniebowstąpienia Maryi. W ten sposób w biblii zostali wzięci do nieba Henoch, Eliasz, Mojżesz oraz Jezus Chrystus.

d) w biblii nie ma nic na temat, że Maryja została poczęta bez zmazy pierworodnej (przeczytaj czym jest grzech pierworodny). W biblii tylko Jezus został poczęty bez zepsutej grzechem natury, ponieważ począł się z Ducha Świętego, a nie z człowieka. Z tego faktu oraz tego, że nigdy nie zgrzeszył Jego ofiara była doskonała i piekło, ani śmierć nie mogły nad nim zapanować.

e) w biblii nie znajdziemy nic na temat zwracania i modlenia się do Maryi. Jest jeden zwrot, że Anioł (w dosłownym tłumaczeniu) mówi, że odtąd będzie nazywana błogosławioną przez narody z powodu tego co jej Bóg uczynił, jak wielkiej łaski doświadczyła będąc wybrana na matkę Jezusa Chrystusa.

f) w biblii nie ma nic na temat modlitwy różańcem, wręcz przeciwnie jest ostrzeżenie przez Pana Jezusa, aby nie być wielomównym.

g) w biblii nie znajdziemy kultu ikon, obrazów i rzeźb. Wręcz przeciwnie znajdziemy tego zakaz i ostrzeżenie, aby tak nie czynić.

Podsumowując

Biblia jest na pewno prawdziwym źródłem wiedzy o Panu Bogu, zbawieniu i Maryi. Apokryfy, podania, wizje i objawienia niekoniecznie takie są. Również czyjeś wnioski oparte o ludzką naukę niekoniecznie są prawdą Bożą.

Rola Maryi w dziele zbawienia była taka, że Bóg ją wybrał na rodzicielkę i matkę Jezusa Chrystusa. Opiekowała się nim, karmiła, pielęgnowała. Nie była ona źródłem Bożej nauki dla niego, nie dała mu Ducha Świętego, nie ona wskazywała mu co ma czynić, ale Bóg Ojciec, z którym Jezus Chrystus miał silną więź. Oprócz tego, jak każdy inny uczeń, Maryja musiała uznać Jezusa Chrystusa za swojego Pana i Zbawiciela oraz być mu posłuszną – co zapewne czyniła. Tak więc o tym nie czytamy już w biblii, ale najpewniej była nienaganny uczniem, trwającym w modlitwie, społeczności, gościnności i okazującym miłość i dobre uczynki w czasach, których żyła.

Z naszej perspektywy dziś nie ma podstaw biblijnych, aby nadawać Maryi szczególną rangę w osobistym procesie nawrócenia i zbawienia. Jezus w biblii dał nam wymóg trwania w nim, czyli narodzenia się na nowo (opamiętanie, chrzest wodny, chrzest Duchem Świętym) oraz wytrwania w posłuszeństwie i wierze do końca. Relacja z Bogiem to przede wszystkim osobista modlitwa, czytanie Słowa Bożego, post, posłuszeństwo Bogu i trwanie w społeczności osób wierzących.