gazownik Wrocław

Czym właściwie jest gaz ziemny? Ciekawostki i fakty

Gaz ziemny to najczystszy palący się węglowodór na Ziemi. Jego spalanie nie powoduje powstawania pozostałości popiołu, tlenków siarki, a jedynie znikomy azot. To odróżnia ją od wszystkich innych paliw kopalnych. Gaz ziemny powstaje organicznie z rozkładu materii roślinnej i zwierzęcej, która jest zakopana w warstwach skał osadowych. Gazownik Wrocław oraz wiele innych firm zajmujących się usługami gazowymi jest zaznajomiona z właściwościami gazu.

Po utworzeniu gaz ma tendencję do migracji przez przestrzenie porów, pęknięcia i szczeliny w osadach i skałach. Część tego gazu wydostaje się na powierzchnię w sposób naturalny, ukazując się jako wycieki, podczas gdy inne cząsteczki gazu poruszają się, dopóki nie zostaną uwięzione w nieprzepuszczalnych warstwach skał, łupków, soli lub gliny. Te uwięzione złoża to zbiorniki wykorzystywane do wydobywania gazu ziemnego, zwykle znajdujące się na głębokości od 1 do 7,5 kilometra. Gaz ziemny występuje na całym świecie samodzielnie lub w połączeniu z ropą naftową, zarówno pod suchym lądem, jak i pod dnem oceanu.

Metan lub CH4 jest głównym składnikiem gazu ziemnego. Jeśli występuje w naturze, surowy gaz ziemny może również zawierać pewną mieszaninę butanu, propanu i pentanu, a także pewną ilość azotu, dwutlenku węgla i pary wodnej. Surowy gaz ziemny przed wejściem na rynek poddawany jest obróbce, która oczyszcza go na metan z dodatkiem etanu. Taki gaz znajduje się w instalacje gazowe Wrocław, stworzone przed doświadczonych gazowników.

Są to najprostsze formacje lub pułapki geologiczne gazu ziemnego, które powstają w wyniku migracji gazu przez pory w przepuszczalnej skale, aż do nieprzepuszczalnej pokrywy skalnej i zostaje uwięziony. Niższy ciężar właściwy gazu ziemnego niż innych materiałów znajdujących się w ziemi powoduje, że migruje on w górę, pozostawiając wodę i inne materiały na dnie. Gdy w takim zbiorniku wierci się odwiert, gaz płynie w górę przez odwiert, wymuszany wyższym ciśnieniem pod powierzchnią.